Opzeggen lidmaatschap

 

Jammer dat je wilt opzeggen. Uiteraard zien we je niet graag vertrekken als lid of als begunstigde van onze klassenorganisatie.

Vul alle gegevens in op het onderstaande formulier en klik aan het eind op verzenden. Er gaat dan automatisch een email naar de secretaris. Jij krijgt zelf direct ook een bevestiging van de afmelding per email.

Met dit formulier meld ik mij af als lid/begunstigde van de Dutch High Performance Sailing Classes en ga akkoord met de door mij aangekruiste en ingevulde gegevens maar ook met de in het formulier aangegeven voorwaarden.

Voornamen (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Adres (verplicht):

Postcode (verplicht):

Woonplaats (verplicht):

E-mailadres (verplicht):

Mobiel nummer (verplicht):

Emailadres ouder:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ik meld me af als lid/begunstigde omdat:

Voorwaarden afmelden lid/begunstigde:
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen kan voor 1 december via insturen van dit formulier. Bij opzegging later dan 1 december van het lopende jaar is men automatisch nog lid in het jaar volgend op het lopende jaar en is men ook de contributie van dat jaar verschuldigd.

Akkoordverklaring bovenstaande voorwaarden:
Ondergetekende (of in geval van minderjarigheid diens wettelijk vertegenwoordiger) gaat akkoord met de voorwaarden over afmelden lid/begunstigde