Gedragsregels Zeilers

DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES GEDRAGSREGELS ZEILERS

Om veiligheid te waarborgen verwachten wij van al onze zeilers zich te houden aan de reglementen die van toepassing zijn op wedstrijdzeilers en verwoord in World Sailing RRS; World Anti-Doping Agency (WADA) code; en NIX18 voor sporters <18.
 
Dat betekent o.a.
• geen alcohol
• geen drugs
• geen grensoverschrijdend gedrag
• geen nachtelijke tochten in en buiten het slaapverblijf
• altijd op het afgesproken tijdstip zijn, waar is afgesproken
 

Als een zeiler zich niet aan bovenstaande afspraken kan houden wordt hij/zij één keer gewaarschuwd of indien nodig per direct naar huis gestuurd. Bij herhaling wordt de zeiler altijd naar huis gestuurd. De kosten hiervan zijn voor de zeiler dan wel diens ouders. Verdere sancties worden vastgesteld door het bestuur.

Schorsingen door World Sailing, Watersportverbond of andere nationale autoriteiten worden overgenomen voor de betreffende periode. Bij (vermeende) overtreding van de WADA regels volgt acute schorsing. Bij het definitief vaststellen van overtreding van de WADA regels volgt royement als lid van de DHPSC.

Als je vragen en of opmerkingen hebt hierover neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

secretaris@dutchhighperformancesailing.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Dutch High Performance Sailing Classes