Inschrijven en afrekenen blok D 49er FX

49er(FX) Voor NTT & Nationale zeilers is het 227,50 euro

49er(FX) 7 dagen (4 dagen training en 3 dagen theorie/fysiek) en het bedrag van EUR 227,50
Blok D najaar 2019 49er(FX) € –

Om de betaling af te ronden keer na de betaling bij de bank altijd terug naar de website!