Protocol zeilevenement 5-6 september 2020

Beste deelnemer,

Vandaag de dag leven we in een tijd waarin het organiseren van evenementen onzeker is. Vanwege het Covid-19 virus is de gehele wereld genoodzaakt om aanpassingen aan te brengen.  

Dit protocol is geschreven voor alle betrokken partijen van de vervangende U4 wedstrijd, van de Laserklasse en High Performance. De maatregelen en richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn erop gericht om de gezondheid van eenieder die aan het evenement deelneemt te garanderen.

We richten ons volledig op het goed kunnen laten verlopen van de wedstrijden waarbij de sport centraal staat.

Wij verwachten nauwelijks bezoekers. Om deze reden worden er geen speciale maatregelen voor bezoekers getroffen.  Ouders en begeleiders ( coaches en aangewezen vrijwilligers uitgezonderd) zijn niet welkom op het aangewezen wedstrijdterrein.

Indien tijdens het evenement blijkt dat het in het belang van de veiligheid wenselijk is dat de regels moeten worden aangepast, zal dat gebeuren door de door de organisatie aangewezen corona verantwoordelijken. De aanwijzingen en wijzigingen moeten worden gevolgd. Overtreding ervan kan leiden tot uitsluiting van deelname.

coronapreventie coördinatoren:

LON: Marjorie Bos 06 31508030

DHPS Annemieke Boer 06 22418703

Met sportieve groet,

het bestuur van LON en DHPS.

Protocol zeilevenement 5-6 september

De organisatie treft de benodigde maatregelen om drukte op de locatie te voorkomen. Onderstaand een opsomming van deze maatregelen.  LET OP de wijze van inschrijving en registratie van Lasers en HP verschilt van elkaar!

Inschrijving en registratie Lasers

Inschrijving voor de Lasers heeft al vooraf via de website van U4 plaatsgevonden. Er zijn maximaal 120 laser deelnemers welkom. De coaches/trainers leveren op zaterdagochtend bij het Regatta Centrum een lijst in met daarop: eigen naam en ondertekening,  namen, deelnemers zeilnummers en de handtekening van de deelnemende zeilers. (De blanco lijst met pen is verkrijgbaar in het Regatta Center).  Dit is de registratie. Wie hier niet op staat, doet niet mee. Inschrijving ter plaatse is niet mogelijk. Door ondertekening  van het formulier bevestig je dat je alle onderstaande vragen met Nee hebt beantwoord.

No. Vraag
Vraag1 Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
Vraag2 Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Vraag3 Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Vraag4 Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Vraag5 Bent u in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Vraag6 Bent u in de afgelopen twee weken teruggekeerd uit een gebied dat oranje is verklaard door de Nederlandse overheid

Als je één vraag met  JA beantwoordt, kan je niet deelnemen aan het evenement en kan je dus niet ondertekenen. Dit geldt ook voor de coaches/trainers.

Ook vrijwilligers moeten zich registeren en verklaren dat zij alle vragen met Nee kunnen beantwoorden. Kunnen zij dat niet dan kunnen ze helaas niet helpen en zijn ze niet welkom op het evenement. De lijst ligt in het Regatta Center. De vrijwilligers dragen een hesje waardoor zij herkenbaar zijn. Je kunt bij hen terecht voor vragen, je moet hun aanwijzingen opvolgen en zij handhaven de opgestelde regels.

Inschrijving en registratie HP klasse

Deelnemers uit de HP klasse  kunnen online inschrijven. Bij die inschrijving zit een gezondheidsverklaring die vanaf 4 september 19.00 uur en uiterlijk op 5 september 8.00 uur moet zijn gemaild aan het adres secretaris@dutchhighperformancesailing.nl.  Deze verklaring moet ook op zondag worden gemaild voor 8.00 uur aan hetzelfde emailadres.
Inschrijving ter plaatse is niet mogelijk.
De registratie is pas compleet indien de gezondheidsverklaring is ingevuld en toegestuurd. Indien de gezondheidsverklaring ontbreekt kan niet worden deelgenomen.

Locatie per klasse
Er zijn twee locaties waar de boten te water gaan:

  • Lasers: groot parkeerterrein, Vooroever en de helling.
  • 49 ers: helling parkeerterrein
  • 29 ers: helling parkeerterrein
  • Nacra: op het terrein bij WV Bestevaer

Procedure brengen van de boten
Aankomst: (vanaf vrijdag mogelijk)
De wegtrailers worden direct bij aankomst op het terrein losgekoppeld van de auto’s/busjes waarna de auto’s/ busjes het terrein verlaten. Auto’s en busjes kunnen op het parkeerterrein voor het Regatta Center worden geparkeerd.  Nadat de boten van de wegtrailers zijn gehaald, moeten de wegtrailers aan het eind van het grote parkeerterrein of links of rechts naast elkaar worden opgesteld (langs de dijk of het dijkje van het IJsselmeer).

De lasers worden aan de voorkant van het terrein opgesteld.

De boten uit de HP klasse worden gestald als volgt:

  • 49 ers (FX) : grasveld aan linkerzijde helling
  • 29 ers: achter omheind terrein hek rechts van de helling
  • Nacra’s: op het terrein bij WV Bestevaer

Alleen deelnemers zijn op het terrein toegestaan.

Vanaf deze locaties gaan de deelnemers ook te water. Vrijwilligers zullen hierop toezien en vragen beantwoorden. Op deze manier wordt het Regatta Center zoveel mogelijk ontlast.

Gebruik sanitaire ruimtes
Het omkleden voor en na de wedstrijden zal op de parkeerplaats plaats vinden. Dit kan niet in de kleedkamers van het Regatta Center. Gebruik van de toiletten in het Regatta Center is wel toegestaan mits de 1,5 meter gerespecteerd kan worden. Hier zullen vrijwilligers op toe zien.

Te water gaan
De organisatie zal aangegeven wanneer de boten het water op mogen. Dit gaat op basis van vlaggen en geluidssignaal conform de NOR/SI.  Buiten deze periode is het niet toegestaan het water op te gaan. Op deze manier wordt drukte bij het te water gaan gereguleerd.

Aan de wal komen na eerste dag varen
Als de wedstrijden zijn gevaren, komen de deelnemers daar aan wal waar ze te water zijn gegaan.
Het is de bedoeling dat de deelnemers de boten zelf aftuigen, de boten in rijen opstellen en het terrein verlaten. De wedstrijdleiders van de Laserbaan en HP baan houden onderling contact over het tijdstip van het einde van de wedstrijd. Zij zullen voorkomen dat de alle deelnemers tegelijkertijd bij de helling zullen arriveren.
Nogmaals alleen de deelnemers zijn op het terrein toegestaan. Ook nu zullen er vrijwilligers aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Aan wal komen na laatste race
Als de laatste race is gevaren komen de deelnemers daar aan wal waar ze te water zijn gegaan, tuigen hun boot af en laden ze op de trailers. Ouders zijn ook hier niet bij toegestaan tenzij daarvoor door een vrijwilliger toestemming is gegeven. Na het opladen is het de bedoeling dat iedereen het terrein zo snel mogelijk verlaat en vertrekt.

Uitslagen/ Mededelingen
Alle uitslagen en mededelingen naar de deelnemers zullen online op de website worden geplaatst.
Tevens kan er doormiddel van whats-app gecommuniceerd worden.

Prijsuitreiking
Er zal geen prijsuitreiking plaatsvinden.

Catering
Er zal geen catering tijdens dit evenement zijn. Ouders, vrienden en deelnemers die wat willen gebruiken bij MED zullen zich aan de RIVM-richtlijnen moeten houden die MED streng hanteert. Houdt er rekening mee dat de ruimte beperkt is bij MED.

Coaches en vrijwilligers HP klasse
Coaches en vrijwilligers voor HP klasse dienen zich aan te melden bij secretaris@dutchhighperformancesailing.nl  waarna ze een gezondheidsverklaring krijgen. Die dient ingevuld teruggestuurd te worden tussen vrijdag 19.00 uur 4 september en zaterdagochtend 8.00 uur op 5 september en opnieuw op zondag 6 september voor 8.00 uur naar hetzelfde emailadres. Alleen aangemelde coaches en vrijwilligers die een verklaring hebben afgegeven mogen het terrein op.

Bevoegdheden van de organisatie zijn:
De organisatie heeft de bevoegdheid om:

  • Lopende activiteiten stil te leggen of aan te passen
  • Toezicht houden op de naleving van de gestelde regels

Sanctie: Als deelnemers, begeleiders, coaches, ouders etc zich niet aan bovenstaande regels houden, is de organisatie bevoegd de bijbehorende deelnemer uit de wedstrijd te schrijven.