Selectiereglement Najaar 2020

Selectiegroepen en selectiereglement NTT
We leven in een speciaal jaar. Covid-19 regeert ons leven sinds maart. We kunnen 5&6 september eindelijk onze eerste officiele wedstrijden varen.
Het bestuur heeft op aangeven van de coaches besloten om het wedstrijdseizoen tot en met 30 oktober te verlengen. De nieuwe selectiegroepen worden dit keer gestart per 31 oktober 2020. Het bestuur en de hoofdcoach hebben lang gesproken over hoe we in de huidige situatie toch goede programma’s kunnen draaien voor de verschillende doelgroepen.
Ook is besloten dat de overeenkomst voor zeilers binnen selectiegroepen en gedragsregels wat verder worden uitgewerkt. M.n. wat kan de zeiler verwachten van de coach en de klasse & Watersportverbond, maar ook wat verwachten wij van de zeilers. Dat zal in de komende 2 weken gebeuren. Als dat klaar is zullen jullie hierover door de hoofdcoach en het bestuur over worden geinformeerd. 

Uiteindelijk hebben we besloten om voor het NTT de leeftijdsgrenzen te handhaven, zoals ze steeds geweest zijn. Het selectiereglement regelt hoe je voor een uitnodiging voor het NTT in aanmerking kunt komen. Zie de tekst hieronder. Dat levert de volgende selectiegroepen:
NTT 29er, beide zeilers geboren 2003 of later.
NTT FX& 49er, een aantal plaatsen op naam en een aantal via bijkomende criteria voor zeilers geboren 1999 of later.
NTT Nacra 15, beide zeilers geboren 2003 of later.
De regels voorzien in aanpassing van teams bij opsplitsing na selectie. De hoofdcoach kan in overleg met de NTT-coaches zeilers alsnog voorstellen voor een uitnodiging voor het NTT bij het bestuur. Het programma voor het NTT wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Dutch High Performance Sailing Classes en het Watersportverbond.
Tevens zal de klasse eenzelfde programma aanbieden voor zeilers die niet aan de gestelde criteria voor het NTT voldoen. Daarnaast wordt gekeken naar op maat programma’s voor zeilers die minder intensief willen trainen.
Selectiereglement download