GEDRAGSREGELS & AFSPRAKEN

Zeil je een boot in één van de klassen van de DHPSC? En doe je mee met de trainingen en wedstrijden? Dan vragen we van de zeilers commitment en ook discipline waar dat gewenst is.

Om veiligheid te waarborgen verwachten wij van al onze zeilers zich te houden aan de reglementen die van toepassing zijn op wedstrijdzeilers en verwoord in World Sailing RRS; World Anti-Doping Agency (WADA) code; en NIX18 voor sporters <18.

Dat betekent o.a. dat de zeilers tijdens trainingsdagen/weekenden/kampen en meetings:

• geen alcohol gebruiken
• geen drugs gebruiken
• geen grensoverschrijdend gedrag vertonen
• geen nachtelijke tochten in en buiten het slaapverblijf
• altijd op het afgesproken tijdstip zijn, waar is afgesproken

Als een zeiler zich niet aan de afspraken kan houden wordt hij/zij één keer gewaarschuwd of indien nodig per direct naar huis gestuurd. Bij herhaling wordt de zeiler altijd naar huis gestuurd. De kosten hiervan zijn voor de zeiler dan wel diens ouders. Verdere sancties worden vastgesteld door het bestuur.

Schorsingen door World Sailing, Watersportverbond of andere nationale autoriteiten worden overgenomen voor de betreffende periode. Bij (vermeende) overtreding van de WADA regels volgt acute schorsing. Bij het definitief vaststellen van overtreding van de WADA regels volgt royement als lid van de DHPSC.

Voor vragen of opmerkingen over deze regels kan je terecht bij secretaris@dutchhighperformancesailing.nl

namens het bestuur,

Dutch High Performance Sailing Classes